Spa & Gym

Spa & Gym

Spa & Gym

位于4楼,提供美容和运动服务。该地区提供运动和健身等美容护理服务。它配备了最先进的设备和设施。我们将与您一起拥有健康的身体和清新的精神,以指导这里的生活。

营业时间: 上午10时 晚上10时

FOM
Nguyễn Vình
info@vesnahotel.com
Sale
Hồ Hoàng Phúc
info@vesnahotel.com