Beach

Beach

Beach

坐落于美丽的海滨大道,步行两分钟即可抵达海边。你所要做的是 游泳,晒太阳,享受着清爽的海风,感受海水的湛蓝,感受阳光的灿烂,感受沙滩的细腻

FOM
Nguyễn Vình
info@vesnahotel.com
Sale
Hồ Hoàng Phúc
info@vesnahotel.com